Доставчиците ни ГАРАНТИРАТ качеството на предлаганите суровини посредством сертификати за качество и протоколи за изпитване!

ВИДОВЕ БЕТОНИЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Клас по якост на натиск С8/10 В10Циментов разтвор 100 /зам100/Пясък /речен/ 0-4 мм
Клас по якост на натиск С12/15 В15Циментов разтвор 150 /зам150/Фракция /скален материал/ 0-4 мм
Клас по якост на натиск С16/20 В20Циментов разтвор 200 /зам200/Фракция /скален материал/ 4-11,2 мм
Клас по якост на натиск С20/25 В25Циментов разтвор 300 /зам300/Фракция /скален материал/ 11,2-22,4 мм
Клас по якост на натиск С25/30 В30
Клас по якост на натиск С30/37 В37
Клас по якост на натиск С35/45 В45
Бетон С30/37 F150 В37 - мразоустойчив

* По желание на клиента се предлагат и добавки за бетон /за водоплътност, противозамръзваща, забавяща стягането на бетона, ускоряваща стягането на бетона, фибри и др./
* Оскъпяването е в зависимост от вида на желаната добавка

В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ И КОЛИЧЕСТВАТА, СЕ ИЗГОТВЯТ ИНДИВИДУАЛНИ ОФЕРТИ

ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ И ПРИ АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ – ОТСТЪПКИ