„RAL 202“ е търговско дружество, основано през 1990 г. с предмет на дейност производство, доставка и полагане на бетонови и строителни разтвори със собствени бетонпомпи. Фирмата разполага с напълно оборудван бетонов възел и 30 специализирани машини. Базата за производство на бетон се намира в гр. Пловдив, индустриална зона „Тракия“, ул.  „Нестор Абаджиев“ 28-30, срещу Profilink /бивш завод за „Пишещи машини“/.

„RAL 202“ е сертифициран бетоновъзел /притежава СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 02 – НУРВСПСРБ-0058/1, удостоверяващ, че всички разпоредби по отношение на оценяването и изискванията на БДС EN 206:2013+А1:2016, БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017 при производството на бетон и бетонови разтвори, се спазват и прилагат/ и издава на всички свои клиенти сертификати за качество, декларации за съответствие, както и протоколи за изпитване якостните характеристики на бетона и бетоновите разтвори /суровините и материалите за производство на бетон се доставят от водещи фирми на пловдивския пазар, които гарантират качеството им/.

Друга основна дейност на фирмата е внос и продажба на специализирани товарни автомобили, с възможност да се ЗАКУПИ или НАЕМЕ машина от постоянно обновяващият се автомобилен парк.

Във фирмата работят специалисти с опит и дългогодишен трудов стаж, което е определящо за професионалната фирмена визия. За клиентите на „RAL 202“ се гарантира перфектно обслужване и стабилност при изпълнение на заявките. Най-важното предимство при работа с нас е високата прецизност при производството на бетонови и строителни разтвори.

Фирма „RAL 202“  разполага със собствена транспортна и бетонополагаща техника, а именно:

  • 15 броя БЕТОНОВОЗИ
  • 6 броя БЕТОНПОМПИ /2 броя 24-метрови; 1 брой 28-метрова; 1 брой 38-метрова; 1 брой 43-метрова;1 брой 52-метрова/
  • 4 броя гондоли за доставка на инертни материали
  • платформа, фадрома, самосвали, бобкат, метачна машина
Добрите цени, доставката на бетон в неограничени количества и по всяко време – БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН, правят „RAL 202“ удобен и коректен партньор!