За текущата ни производствена дейност /доставка на бетони до обекта в района на гр. Пловдив и околността/ разполагаме с:

  • 15 броя БЕТОНОВОЗИ
  • 6 броя АВТОБЕТОНПОМПИ с дължина на стрелата от 24 до 52 метра
  • 4 броя ГОНДОЛИ за доставка на инертни материали
  • ПЛАТФОРМА, ФАДРОМА , МЕТАЧНА МАШИНА, БОБКАТ

Безплатни сертификати за качество, декларации за съответствие, както и протоколи за изпитване якостните характеристики на бетона и бетоновите разтвори /суровините и материалите за производство на бетон се доставят от водещи фирми на пловдивския пазар, които гарантират качеството им/.

Друга основна дейност на фирмата е внос и продажба на специализирани товарни автомобили, с възможност да се ЗАКУПИ или НАЕМЕ машина от постоянно обновяващият се автомобилен парк.